Sensi Reza Rashidnia, Iran Karate Do
"Karate begins and ends with courtesy"
"Master Gichin Funakoshi"
سیر تاریخی تحول و تطور کاراته در ایران......
Tag -  مقالات ، اخبار و اطلاعات کارانه....
Publish Date - Sunday, March 11, 2012
Publish Time - 19:18:44

زمانی که کاراته در سر زمین اصلی و مادری خود ژاپن در حال گسترش بود و مربیان اوکیناوایی و ژاپنی برای اشائه ورزش سنتی خود به اقصی نقاط جهان منجمله اروپا و آمریکا سفر می کردند در ایران نیز فردی به نام دکتر فرهاد وارسته پی و پایه این رشته ورزشی را در زیر زمین 40 متری پدری خود در شمال شهر تهران می ریخت ، و با گروه کوچکی که در بدو ورود این رشته تمرینات را زیر نظر وی آغاز کرده بودند سعی در بسط و توسعه این هنر رزمی (سخت و نرم ) ژاپنی در ایران را داشت.
دکتر فرهاد وارسته سال های اولیه تحصیلات ابتدایی را در ایران پشت سر گذاشت و سپس به خارج از ایران رفت از سال 1947 تا اواخر سال 1952 در انگلیس به سر برد وی اواخر 1948 بود که کاراته را در لندن آغاز کرد پس از چندی به ایران باز گشت و سپس به سوییس رفت و سالهای1955 تا 1958 در سوییس زندگی و تحصیل کرد به سال 1958از سوییس به آمریکا رفت و تا سال 1962 نیز در آمریکا به تحصیل اشتغال داشت (  وی تنها دو سال آخر دوران متوسطه را در دبیزستان های هدف و البرز تحصیل کرد )  استاد وارسته از سال 1962 به بعد چند بار به ژاپن رفت اما این بار نه برای ادامه تحصیل بلکه برای ادامه تمرینات کاراته........
استاد وارسته می گفت که استاد ش (کوری هیزاتاکا) اوکیناوایی 75 ساله است گفته می شد(هیزاتاکا)   یکی از چهار دان 10 آن زمان بود ......دکتر فرهاد وارسته پس از جند سفر به ژاپن در سال 1343 رسمآ کاراته را در ایران با سبک ابدائی خود (کان ذن ریو) بنیان نهاد..........
او هر چند یک رشته ورزشی را به ایران آورد اما کمتر قدر محصول زحماتش را دانست ، و طی مسیر سعی  لازم  را در جهت سمت و سو دادن منطقی و علمی  به سبک ابدائی اش نکرد.......

 اما به هر حال او بنیان رشته ای را در ایران گذاشت که امروزه به عنوان یکی از مدال آورترین و پر افتخار ترین رشته های ورزشی کشور به حساب می آید....            
      


 Back to   مقالات ، اخبار و اطلاعات کارانه....
 Back to groups list
 Date Base Archive

Dear User:
To view news in a certain section, just specify the beginning and ending dates and then click on Go.

Start Date:
End Date:


Copyright © rashidnia.com. All rights reserved.